ABOUT DIHYDROCODEINE 30 MG SIDE EFFECTS

About dihydrocodeine 30 mg side effects

About dihydrocodeine 30 mg side effects

Blog Article

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.

BENSEDIN rastvor za injekciju sadrži propilenglikol koji može izazvati simptome slične dejstvu alkohola.

Vladeta Jerotić otkrio kako u four koraka možemo postati bolji ljudi: Evo protiv čega se uvek treba boriti

Nikola Tesla ceo život jeo je jedno voće i doživeo je ninety godina: Tvrdio je da poboljšava rad mozga

Obavestite Vašeg lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.Lek Bensedin, rastvor za injekciju/infuziju može uticati na dejstvo nekih lekova kao što i drugi lekovi mogu uticati na dejstvo leka Bensedin, rastvor za injekciju/infuziju. Istovremena primena leka Bensedin, rastvor za injekciju/infuziju i opioida lekovi za ublažavanje jakih bolova, lekovi koji se primenjuju kao supstituciona terapija i određeni lekovi protiv kašljapovećava rizik od pospanosti, poteškoća sa disanjem respiratorna depresija, kome i može biti opasna po život.

nekih lekova koji se koriste za ublažavanje jakih bolova opioidni analgetici, npr. morfin -ukoliko se uzimaju istovremeno sa diazepamom mogu dovesti do euforije, što može izazvati želju za nastavkom uzimanja ovih lekova stvaranje zavisnosti ili Vas učiniti veoma pospanim,

teofilin lek za lečenje astme i drugih problema sa disanjem, jer može da oslabi dejstvo diazepama;

Minimize dose in clients with significant renal impairment. Greater and extended analgesia and amplified cerebral sensitivity could happen.

Kod pacijenata sa hroničnim oboljenjem jetre neophodno je smanjiti dozu diazepama. Neophodan je medicinski nadzor kada se pacijentima sa oštećenom funkcijom jetre primenjuje lek Bensedin rastvor za injekciju/infuziju u dozi od 0,625 mg/kg/dan ili većoj ekvivalentno dozi od fifty mg/kg/dan propilenglikola.

If you have nausea, it may well support to get this drug with food. Inquire your physician or pharmacist about other strategies to reduce nausea (for instance lying down for 1 to two hours with as tiny head motion as is possible).

Lek Bensedin here rastvor za injekciju/infuziju sadrži propilenglikol i etanol videti odeljak 4.4. Evropska agencija za lekove EMA je more info izdala preporuke za dnevne limite izloženosti ekscipijensu propilenglikolu u sledećim pedijatrijskim populacijama:

Smirenje prije manjih hirurških zahvata i ublažavanje mišićnog spazma: do 0,two mg po kg tjelesne težine, daje se injekcijom. Ako uzmete više lijeka BENSEDIN nego što ste trebali

An Unexpected emergency Use Authorization (EUA) makes it possible for the FDA to authorize unapproved clinical products and solutions or unapproved works by using of accepted clinical products to be used in a declared community wellness unexpected emergency when there isn't any adequate, authorised, and accessible possibilities.

For those who have acquired co-codamol from the pharmacy you shouldn't just take it for over 3 days inside a row. In case you are nonetheless in pain after this time check with your health practitioner or even a pharmacist for information.

Report this page